Jeżeli emigrujemy pracować do Anglii, warto na początku poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy wnosić o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w UK, gdy winny jest pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, kiedy w zakładzie pracy zlekceważono przepisy bezpieczeństwa. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – da się dowieść, że pracodawca nie zadbał przykładowo o odpowiedni system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, że o odszkodowanie zawsze powinno się walczyć – nie należy obawiać się straty pracy lub innych kar. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od daty wypadku. Możemy zatem poczekać chwilę i sprawdzić, jak rozwinie się sytuacja. Jeśli przełożony wyrzuci z pracy osobę po wypadku w wyniku rozpoczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona ubiegać się również o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie – jeśli pracowała w tym miejscu ponad 12 miesięcy.
Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu szefowi i dopilnować, by wpisano go w tzw. książce wypadków (Accident Book). Jeżeli w zakładzie pracy nie ma takiej książki, należy spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną oddać pracodawcy. Kolejnym krokiem jest konsultacja u lekarza. Jeśli wypadek nie był na tyle poważny, by wzywać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie on zanotuje nasze obrażenia w historii medycznej – to podstawa, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w pracy – co nam przysługuje? Jeżeli z powodu odniesionych w wypadku obrażeń musimy wziąć wolne od pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od stopnia obrażeń, możemy też postarać się o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie – proste sprawy mogą być rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei trudniejsze trwają o wiele dłużej. Najczęściej potrzeba około 12-18 miesięcy, aby wszystko mogło się wyjaśnić. Wysokość rekompensaty może być poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Pełny artykuł:: http://odszkodowanieuk.co.uk